Er zijn kwetsbaarheden verholpen in MISP. De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat willekeurige code uit te voeren in de browser van het slachtoffer. De kwaadwillende moet hiertoe het slachtoffer bewegen een malafide hyper-link te volgen