Er is een kwetsbaarheid verholpen in Rapid7 Nexpose. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat tickets te lezen en te bewerken die niet voor het account waarmee de kwaadwillende is ingelogd beschikbaar zouden moeten zijn.