Fortinet heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Fortinet producten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om aanvallen uit te voeren die mogelijk leiden tot:

Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Omzeilen van authenticatie
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Spoofing
Toegang tot gevoelige gegevens