Er zijn kwetsbaarheden verholpen in VMware Workspace ONE Assist. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Scripting (XSS)
Omzeilen van authenticatie
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Verhoogde gebruikersrechten